Voorwaarden gebruik JobWiki

JobWiki.nl (“Site”) is een initiatief van Blue Skies Information Services (“Blue Skies”). Blue Skies is gevestigd aan Schoener 71, 1991 XB te Velserbroek en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34109499.

De Site is een “search engine” (zoekmachine) die gespecialiseerd is in het vindbaar/doorzoekbaar maken van vacatures op het internet. De geïndexeerde vacatures zijn afkomstig uit verschillende typen websites, waaronder vacaturesites en bedrijfswebsites. Het indexeren van de vacatures op JobWiki.nl geschiedt met een werkwijze die grotendeels analoog is aan de techniek/werkwijze van overige “search engines” op het internet.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Blue Skies aan de samenstelling van deze de Site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze Site wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of niet actueel is. De op of via deze Site aangeboden informatie kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Blue Skies kan er niet voor instaan dat de informatie op de Site geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Blue Skies sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Site, het gebruik van informatie die door middel van de Site is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de Site te kunnen raadplegen.

De Site bevat verwijzingen naar (vacatures op) websites die door andere partijen dan Blue Skies worden beheerd. Deze verwijzingen worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt .Blue Skies heeft geen zeggenschap over of enige andere invloed op deze websites. De op deze websites aangeboden vacatures zijn door Blue Skies niet gecontroleerd op juistheid, volledigheid en/of actualiteit. Blue Skies is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de op deze websites aangeboden vacatures of andere informatie.

Privacy.

JobWiki gebruikt uw persoonlijke gegevens voor een goede uitvoering van de dienstverlening en om u op de hoogte te houden van de diensten van JobWiki en de diensten en producten van zorgvuldig geselecteerde derden. JobWiki zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of beschikbaar stellen. Indien u informatie van derden ontvangt, op basis van aan JobWiki ter beschikking gestelde gegevens, zal dit alleen via en vanuit JobWiki worden verzonden.

JobWiki behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

Laatste wijziging: 1 juni 2010